ما همه به هم نیازمندیم...

این نوشته رو از کتاب {همه را دوست دارم و انان نیز...؟!}اثر لئو بوسکالیا برداشتم:

داستان تمثیلی زیبایی می گوید : {روزی دختر کوچکی از مرغزاری می گذشت ، پروانه ای را دید بر سر تیغی گرفتار . با احتیاط پروانه را ازاد کرد . پروانه چرخی زد ، پر کشید و دور شد . پس از مدتی کوتاه پروانه در جامه ی پری زیبایی در برابر دختر ظاهر شد و گفت:<<به سبب پاکدلی و مهربانیت ، ارزویی را که در دل داری براورده می سازم.>> دخترک پس از کمی تامل پاسخ داد:<<من می خواهم شاد باشم.>>...پری خم شد ودر گوش دخترک چیزی زمزمه کرد و از دیده ی او نهان گشت.دخترک بزرگ می شود. ان گونه که در هیچ سرزمینی کسی به شادمانی او نیست. هر بار کسی راز شادیش را می پرسد ، با تبسم شیرین بر لب می گوید:<<من به حرف پری زیبایی گوش سپرده ام.>> زمانی که به کهنسالی می رسد ، همسایگان از بیم انکه راز جادویی همراه او بمیرد ، عاجزانه از او می خواهند که ان رمز را به ایشان بگوید:<<به ما بگو که پری به تو چه گفت.>> دخترک که اکنون زنی کهنسال و بسیار دوست داشتنی است ، لبخندی ساده بر لب می اورد و می گوید:<<پری به من گفت همه ی انسانها ، با همه ی احساس امنیتی که به ظاهر دارند ، به من نیازمندند!>>}

خیلی قشنگ بود ، مگه نه؟!

/ 1 نظر / 2 بازدید
جواد

سلام. بله قشنگ بود. اميدوارم شما هم هميشه شاد باشيد. من فکر ميکنم هر کسي اين پري رو بايد در درون خودش جستجو کنه.