دمی با تو...

خدایا!
خدای خوب و مهربانی که عشق را به قلبهای کوچک و بزرگمان پیوند زده ای ، خدای بزرگی که ارواحمان را صفا بخشیدی ، خدای بخشنده ای که محبت را به کلبه های کوچکمان راه دادی ، دوستت دارم...
خدای خوبم ! یگانه تویی که وقتی درد همچون ماری بر قلب تکه تکه ام خیمه می زند ، از عشقت سرشار می شوم و درد را فراموش می کنم و با تمام وجودم در دنیای سرد سکوت ، نامت را فریاد می زنم...
یگانه تویی که التیام بخش شبها و روزهای سرشار از اندوهمی...یگانه تویی که وقتی در عمق شبهای تاریک ، وقتی سراپایم پر از تنهایی و بی کسی و اندوه است ، زمانی که کسی نیست تا دردهایم را بر شانه هایش بگریم ، با نور محبتت مرواریدهای غم را از گونه هایم می چینی و گل لبخندی را بر گوشه ی لبان خشکیده ام جانشین آن می کنی...
خدایا ، وقتی گوشهایم را موسیقی سهمگین سکوت پر کرده و دستانم خالیتر از همیشه است ، تویی که با یادت گلواژه های عشق را ترانه ی زندگیم می سازی و دستان خسته ام را مملو از غنچه های سرخ عشق می کنی...زمانی که وسعت تنهاییم روحم را سوراخ می کند ، تویی که حضور تکیه گاهی عظیم را یاداورم می شوی...
خدایا ، دوستت دارم...هرچه عشق در قلب من می تپد از اثرات سایه ی پر ابهت توست که بر سرم افتاده...تویی که رنگین کمان دوست داشتن را بر اسمان زندگیم مهمان کرده ای...
خدایا ، در این ماه مبارک که زمان سخن گفتن با توست ، تو را می خوانم و خواسته ام را از تو -تنها از تو- تمنا می کنم...از تو که فراتر از درکی...

/ 4 نظر / 2 بازدید
احسان

وبلاگ ما به ليست اضافه شد موفق باشي